Loại công trình:

Địa chỉ: Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.