Địa chỉ: 144 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.