Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn Việt Mỹ

Địa chỉ: thôn Vĩnh Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Qui mô: 236,16ha
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án, quản lý thi công và quản lý khối lượng, thiết kế hạ tầng, kết cấu, cơ điện và PCCC
Tình trạng: Đang thực hiện