Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Kiến trúc Oasisconcept

Địa chỉ: ấp Nông Danh, phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Qui mô: 7.291m2
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế hạ tầng
Tình trạng: Đang thực hiện