Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng HCD

Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Qui mô: Sân Golf có diện tích 62,4ha và diện tích của dự án Câu lạc bộ Golf là 15,67ha gồm có 3 khối nhà chính: 2 khối dịch vụ Gôn và 1 khối tiếp đón

Dịch vụ của QCONS: Tư vấn Thiết kế kết cấu, cơ điện và hạ tầng kỹ thuật

Tình trạng: Đang thực hiện