Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển nhà Toàn Thịnh Phát

Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Qui mô: 64.000m2 – 28 tầng

Dịch vụ của QCONS: Thẩm tra thiết kế Kiến trúc, Kết cấu, Cơ điện và Dự toán

Tình trạng : Đã hoàn thành