Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Hai Dung

Địa chỉ: xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Qui mô: 55ha
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, MEP và hạ tầng
Tình trạng: Đang thực hiện