Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long.

Địa chỉ: 1177 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Q.7, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Bóc tách khối lượng hệ thống cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.