Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH MTV Nhà hàng Bảy Lam Sơn.

Địa chỉ: Thảo Điền, Q. 2, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu và Cơ điện.
Tình trạng: Đang thực hiện.