Khách hàng: Công ty TNHH Linh Chi

Địa chỉ: Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn Thiết kế Kết cấu, Cơ điện, Giám sát và Quản lý dự án.
Tình trạng: Hoàn thành