Loại công trình:

Địa chỉ: Đường Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.