Loại công trình:
Khách hàng: Giáo xứ Ba Thôn

Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Qui mô: diện tích khu đất 3,900m2, bao gồm Nhà thờ, Quảng trường, Nhà Dòng, 30 phòng học và một số hạng mục khác

Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, cơ điện và lập dự toán

Tình trạng: Đã hoàn thành