Địa chỉ: Nam Sài Gòn, Q. 7, Tp. HCM
Dịch vụ của QCONS: Giám sát thi công xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.