Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Vogue Resort

Địa chỉ: xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Qui mô: bao gồm 250 phòng khách sạn các loại, 100 biệt thự ven biển và 300 condotel

Dịch vụ của QCONS: Lập dự toán và Quản lý khối lượng

Tình trạng: Đã hoàn thành