Loại công trình:

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.