Loại công trình:

Địa chỉ: Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, hạ tầng.
Tình trạng: Hoàn thành.