Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần du lịch Thắng Lợi

Địa chỉ: Ninh Hải, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Qui mô: Bao gồm khu vui chơi 6.2ha và Khu nghỉ dưỡng 5.5ha với 220 phòng khách sạn và các tiện ích 4 sao khác

Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và cơ điện, Lập dự toán

Tình trạng: Đã hoàn thành