Khách hàng: Công ty Cổ phần du lịch Thắng Lợi

Địa chỉ: xã Ninh Hải, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, cơ điện.
Tình trạng: Đang thực hiện.