Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận vận tải và thương mại Công Thành.

Địa chỉ:  KCN ICD Tân Cảng, Biên Hòa, Đồng Nai.
Dịch vụ của QCONS: Giám sát thi công.
Tình trạng: Hoàn thành.