Khách hàng: Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải

Địa chỉ: tỉnh lộ 44a, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu, Cơ điện và Hạ tầng.
Tình trạng: Hoàn thành.