Địa chỉ: Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
Dịch vụ cuả QCONS: Thiết kế kết cấu và cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.