Loại công trình:

Địa chỉ: 51D Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.