Địa chỉ: 190 Hàm Tử, Quận 5, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.