Loại công trình:

Địa chỉ: 8 Trường Sơn, Q. Tân Bình, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.