Loại công trình:

Địa chỉ: 150/9 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế công trình, Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.