Khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư Sao Phương Nam

Địa chỉ: Huyện Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
Dịch vụ của QCONS: Lập dự toán thi công và Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật.
Tình trạng: Hoàn thành.
 

Trong cùng dự án