Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Trang Anh Vĩnh

Địa chỉ: 64/17 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, Tp. HCM
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.