Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Khách sạn Thái Dương.

Địa chỉ: 10A Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý và Giám sát thi công.
Tình trạng: Đã hoàn thành.