Loại công trình:
Khách hàng: M Architects Ltd.

Địa chỉ: thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu – Cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.