Khách hàng: M Architects Ltd.

Địa chỉ: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Hạ tầng – Kết cấu – Cơ điện.
Tình trạng: Đang thực hiện.