Khách hàng: Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài.

Địa chỉ: Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án và Giám sát thi công.
Tình trạng: Đang thực hiện.