Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận.

Địa chỉ: số 02 Đường 21 tháng 8, phường Mỹ Hưng, TP. Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu – Cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.