Khách hàng: Công ty Cổ phần Hoàng Gia Đà Lạt.

Địa chỉ: 02 Trần Phú, phường 3, Tp Đà Lạt.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, cơ điện.
Tình trạng: Hoàn thành.