02
JUL
2014

Nghiệm thu hệ thống bếp – Salinda Premium Resort and Spa

Posted By :
Comments : 0

Nghiệm thu hệ thống bếp – Salinda Premium Resort and Spa

Số lượng:

Ban quản lý khách sạn đang vận hành thử hệ thống bếp Khu nghỉ dưỡng Salinda Premium Resort and Spa Phú Quốc.