12
NOV
2014

QCONS được chọn là Nhà tư vấn thiết kế kết cấu công trình Khu khách sạn nghỉ dưỡng Móng Tay – Phú Quốc

Posted By :
Comments : 0

QCONS được chọn là Nhà tư vấn thiết kế kết cấu công trình Khu khách sạn nghỉ dưỡng Móng Tay – Phú Quốc

Số lượng:

Trong dự án này, QCONS ứng dụng BIM-Revit cho việc thiết kế và phối hợp với các Nhà Tư vấn khác. Chủ đầu tư có thể thấy mọi góc cạnh công trình ngay từ giai đoạn thiết kế. Các xung đột giữa các Bên thiết kế cũng có thể được nhận biết và giải quyết trong giai đoạn phối hợp thiết kế.