05
NOV
2019

QCONS đạt chứng chỉ ISO 9001-2015

Posted By :
Comments : 0

QCONS đạt chứng chỉ ISO 9001-2015

Số lượng:

Sau thời gian hơn 1 năm đào tạo, huấn luyện, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống từ Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008 lên ISO 9001-2015, với sự nổ lực, tuân thủ các quy trình đặt ra cho hệ thống của toàn thể nhân viên Công ty, qua cuộc đánh giá của Đoàn thanh tra Công ty Cổ phần chứng nhận quốc tế ICB ngày 28/10/2019, Công ty TNHH QCONS đã được cấp Giấy chứng nhận: “Hệ thống quản lý của Công ty TNHH QCONS được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 cho các phạm vi về tư vấn xây dựng”.

Chứng nhận ISO 9001 ngày càng trở thành một chứng chỉ bắt buộc của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh. Việc QCONS nâng cấp, chuyển đổi và có được chứng nhận ISO 9001-2015 sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn cho công ty, đặc biệt là tạo niềm tin cho khách hàng trong quá trình hợp tác. Đây cũng là chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu và có hơn 100 nước áp dụng như một tiêu chuẩn quốc gia.

Và QCONS luôn hướng tới phương châm từ trước đến nay của mình: “Xây chất lượng – Dựng niềm tin”.