30
OCT
2014

Lễ Khánh thành công trình Kho và Văn phòng Công ty Bia Sài Gòn Miền Đông

Posted By :
Comments : 0

Lễ Khánh thành công trình Kho và Văn phòng Công ty Bia Sài Gòn Miền Đông

Số lượng:

Ngày 25 tháng 10 năm 2014 vừa qua, Công ty Bia Sài Gòn Miền Đông đã tổ chức lễ Khánh thành công trình Kho và Văn phòng tại Bình Dương. QCONS là đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm tra thiết kế -dự toán và tư vấn đấu thầu.