Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Hoàn Vũ

Địa chỉ: 122 Võ Thị Sáu, Tp. Vũng Tàu.
Dịch vụ cuả QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.