Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.