Khách hàng: Công ty Cổ phần Diplomat

Địa chỉ: 76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM.
Dịch vụ của QCONS: Giám sát thi công xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.