Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Phúc.

Địa chỉ: phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán.
Tình trạng: Hoàn thành.