Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Xây dựng thương mại và kinh doanh Dương Hồng.

Địa chỉ: 9B4-9B8 Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thẩm tra thiết kế.
Tình trạng: Hoàn thành.