Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình

Đia chỉ: xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Qui mô: 248 ha
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, cơ điện, hạ tầng, lập dự toán
Tình trạng: Đã hoàn thành