Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Du lịch Biển Xanh.

Địa chỉ: Ấp 1, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu và Cơ điện.
Tình trạng: Đã hoàn thành