Địa chỉ: Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Hạ tầng.
Tình trạng: Đang thực hiện.